logo-web logo-web
Reglament Matchgolfcup

 


               

FASES I CALENDARI DE COMPETICIÓ   

       

La Matchgolf Cup consta de 2 Fases, la Fase «Regular» que constarà de les proves «regulars» + les proves «Major» i la Fase «Final» que constarà de 4 proves (veure calendari www.matchgolf.cat/calendari)


Tots els tornejos de la “Matchgolf Cup” es disputaran els divendres i dissabte segons el calendari publicat al web www.matchgolf.cat/calendari


No obstant, es podrà obrir un nou dia de competició per tal de garantir el DRET A JUGAR que tenen tots els jugadors i per evitar situacions que no ho puguin garantir (política de cada camp, places limitades, overbooking, inclemències meteorològiques o qualsevol altre causa que faci necessari obrir un nou dia de joc).


Matchgolf anunciarà abans de cada torneig els dies de competició i fins 24 hores abans podrà obrir un nou dia de competició dins el mateix torneig o si el mateix dia de competició no és possible jugar Matchgolf es reserva el dret d’obrir un nou dia de joc al dia següent.


Un jugador podrà disputar vàries vegades el mateix torneig en dies diferents però només comptarà el resultat de la primera prova jugada durant el cap de setmana per la classificació de la Matchgolf Cup.


   

 

 

 

MODALITATS DE JOC   

       

Modalitat Stableford per la Fase «regular» i Modalitat Medal Play per la Fase «final». (en la categoria Hcp.superior Matchgolf es reserva el dret d’aplicar el nou reglament la modalitat «màxima puntuació»).


   

 

 

 

CATEGORIES DE JOC   

       

> categoria INFERIOR (de 0 a 15)


> categoria SUPERIOR (de 15,1 en endavant limitat a hcp 26,4).


   

 

 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓ DE LA MATCHGOLF CUP   

       

Fase Regular


El sistema de puntuació de la “Matchgolf Cup” consisteix en la acumulació de punts inspirat en la “Fedexcup” en funció de la posició de cada Torneig “regular” o “Major”. (Consultar apartat «Taules de Puntuació Matchgolf Cup). Un cop acabada la Fase Regular el ranking de punts servirà per otorgar la mateixa bonificació de cops per la Fase Final que aquest s’ha establert a la Fedex Cup sent òbviament el jugador amb més punts el que obtingui més bonificació de cops. Al apartat «Taules de Puntuació Final Matchgolf cup» podeu consultar els cops de bonificació obtinguts en funció de la posició de la Fase «regular»

Els jugadors que no tinguin un mínim de 5 proves al historial de competicions als últims 12 mesos el seu resultat no podrà ser computat a la Matchgolf Cup (òbviament si a la federació de golf).


Fase final – Play off’s


Un cop acaba la «Fase Regular» es fa un «reset» i els jugadors sortiran amb la bonificació de cops segons la posició que hagin quedat en la fase «regular»  i es començarà la Fase Final  a 4 partits on es podrà descartar el pitjor resultat de les 3 primeres proves  sent obligat jugar un mínim de 3 proves (amb la Final inclosa).


Les 3 primeres proves «Playoff» es podran disputar en divendres o dissabte per ordre de classificació i la prova Final Playoff només es podrà disputar en dissabte per ordre de classificació inversa de sortida.


 


Els jugadors classificats que no disputin els Play off’s ocuparà la seva posició i ranking de punts el jugador següent classificat. A tal efecte, els jugadors classificats hauran de ratificar la seva presència als play off’s just al acabar la última prova de la Fase regular. En cas que no comuniquin a l’organització la seva participació als play off’s quedaran descartats i no obtindran els punts per jugar els play off’s tot i que tindran el dret a jugar en format stableford sense computar pels play off’s.


Per tal de poder disputar la Fase Final – Play off’s els jugadors hauran d’haver jugat en un mínim de 4 camps diferents en la Fase regular.


   

 

 

 

PREMIS I OBSEQUIS

Premis Fidelitat


   

       

Matchgolf premiarà a tots els jugadors registrats del “Club Matchgolf” amb els “premis fidelitat” en funció de les proves disputades. Matchgolf es reserva el dret a donar obsequis i premis addicionals dels seus sponsors col·laboradors en determinades proves.


   

 

 

 

Campió Fase Regular


   

       

Premi green fee’s gratuïts a totes les proves «Finals» del calendari oficial de la Matchgolf Cup.


   

 

 

 

Campió Torneig regular o Major (categoria hcp inferior i superior)


   

       

Classificació automàtica amb green fee gratuït al “Torneig de Campions” (Torneig especial fora de la “Matchgolf Cup” – veure apartat “Torneig de campions”).


   

 

 

 

Campió absolut “Matchgolf Cup” (categoria hcp inferior i superior)


   

       

> Entrega “Copa Matchgolf Cup” amb el nom del guanyador. El jugador es quedarà en propietat una rèplica de menor mida on la original quedarà en possessió del club Matchgolf per poder-la entregar cada any al següent campió amb el seu nom gravat.


> Matchgolf Cup  gratuïta any següent (proves «regulars» – aproximadament unes 30 proves)


   

 

 

 

Segons i tercers classificats absoluts:


   

       

Segons classificats : Green Fee gratuït  tornejos «Major» del any següent.


Tercers classificats :  Green Fee gratuïts prova inaugural i Final.


   

 

 

 

Ryder Cup - Classificació automàtica Matchgolf Cup (hcp superior i hcp inferior)


   

       

Els 20 primers classificats de cada categoria es classsificaran automàticament per disputar  la Ryder Cup defensant els colors de Matchgolf on rebran equipament oficial de Matchgolf. El còmput de punts ho determinaran totes les proves jugades del calendari oficial de Matchgolf en la Fase regular fins al 12 de desembre de cada any (no s’inclouen les finals que es farà el reset de punts). Es determinarà el equip rival a disputar la Ryder Cup en funció de la disponibilitat i voluntat d’altres organitzadors de golf.


El capità de la Matchgolf Cup es reservarà el dret a elegir 4 jugadors mes (2 x categoria) que no s’hagin classificat automàticament regint-se per cristeris esportius.


   

 

 

 

INSCRIPCIONS   

       

Les inscripcions es poden fer a través del nostre web www.matchgolf.cat , grup de whatsapp “Matchgolf” , directament trucant a l’organització al nostre telèfon corporatiu, o al mateix camp. La llista d’horaris serà publicada cada divendres al nostre web i també s’enviarà pels canals de comunicació de Matchgolf (e-mail, sms i whatsapp).

Els jugadors podran incloure a les observacions en el apartat “inscripcions” preferències d’horaris i suggeriments per jugar amb jugadors predeterminats exceptuant els tornejos anomenats «finals» on es sortirà  per ordre de classificació.(Matchgolf estudiarà possibles excepcions per causes justificades alienes a la voluntat del jugador que l’impedeixi jugar a una hora determinada).

A cada Torneig, les inscripcions s’obren 15 dies abans i es tanquen 48 hores abans del primer dia de competició.


L’organització es reserva el dret d’admissió en tornejos posteriors sobre aquells jugadors que no hagin avisat amb antelació i no s’hagin presentat a la competició un cop ja inscrits o jugadors que hagin infringit voluntàriament les normes de la Federació de golf o aquells jugadors que mostrin incivisme o manca de fair play de forma voluntària. Els jugadors que voluntàriament infringeixin les regles de joc , manipulin les targes o els resultats seran anul·lats de la competició i perdran tots els punts assolits des del inici de qualsevol campionat de Matchgolf.


   

 

 

 

AVITUALLAMENT   

       

L’organització de Matchgolf proveirà a cada jugador del avituallament de sortida. Matchgolf no proveirà càterings a mig recorregut seguint la nostre filosofia de joc ràpid. Matchgolf es reserva el dret de no entregar avituallament per motius contractuals amb camps que ho determinin aliens a la voluntat de Matchgolf.


   

 

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS COMPETICIÓ “MATCHGOLF CUP”   

       

>La competició es regirà per les regles de la real federació espanyola de golf


>El hcp inicial en el primer torneig que s’inscrigui cada jugador de la Matchgolf determinarà la categoria que el jugador competirà sense possibilitat de poder canviar de categoria durant el transcurs dels tornejos oficials de la competició de tota la temporada.


>En cas d’empat final en la classificació d’un torneig sigui regular, major o final, s’aplicarà el sistema de desempat que realitza la real federació espanyola de golf. (hcp de joc i fórmula últims 9 forats).


>Els tornejos anomenats “final” es sortirà per ordre de punts de la classificació general de la “Matchgolf Cup”. (Quasevol cas excepcional que impliqui que un jugador no pot jugar per causes alienes a la seva voluntat a l’ hora o grup indicat Matchgolf estudiarà solucions al respecte).


>Matchgolf permet com a regla local l’obtenció de distàncies mitjançant Dispositius Multifuncionals i Dispositius de mesures de distancia segons les regles de la Real Federació Espanyola de Golf.


>A cada Torneig hi haurà un comitè de competició format per un membre de la Organització de Matchgolf i un membre del camp on es disputi la Torneig sempre respectant les regles locals de cada camp i les regles de la Real Federació espanyola de golf. Aquest comitè serà el organisme per dirigir-se per efectuar qualsevol reclamació o fet denunciable abans de les 48 hores posteriors a la finalització de la Torneig. Caldrà enviar correu a info@matchgolf.cat el qual resoldrà per escrit la resolució final.


>Matchgolf aposta decididament pel joc ràpid, motiu pel qual no posa carpes al forat 9. consultar apartat «Accions especials joc lent»


>Matchgolf intentarà respectar els horaris sol·licitats en la mesura que sigui possible tenint en compte que els horaris els marca el camp en funció dels seus interessos comercials amb abonats , socis o altris.


> La organització – comitè de competició podrà disputar les proves de qualsevol competició de Matchgolf sense poder optar a cap premi individual (si es podrà optar a premis en les competicions per equips o ryder cups) . La posició final individual que quedi classificat serà ocupada pel següent jugador classificat.


   

 

 

 

ACCIONS ESPECIALS JOC LENT   

       

Matchgolf estableix una sèrie de normes per tal d’agilitzar al màxim el temps total de cada recorregut i fomentar el joc ràpid entre els matchgolfers. Les següents mesures s’aplicaran a cada prova;    • Establiment previ  i comunicació del temps màxim previst per cada prova.

    • Cronometració de cada grup i establiment del ranking de rapidesa de cada grup i seguiment del compliment sobre el temps previst per cada prova.

    • El ordre de sortida de cada grup es regirà segons el ranking de temps dels mateixos on per poder sortir als primers grups en les primeres hores del dia els jugadors hauran de pertànyer a grups ràpids.

    • L’ordre de sortida de la nova temporada es farà segons el ranking establert en el últim trimestre de la temporada anterior.


   

 

 

 

TORNEIG ESPECIAL DE CAMPIONS   

       

El campió de cada prova de la fase regular de la “Matchgolf Cup” de cada categoria, tindrà com a premi addicional fora de la competició de la “Matchgolf Cup” disputar de manera gratuïta el torneig especial anomenat “Final de Campions”. (Si un jugador repeteix victòria cap altre jugador ocuparà el seu lloc doncs és una Torneig que només premia als campions de cada Torneig).

Per optar a jugar el “Torneig de Campions”, apart d’haver guanyat un mínim d’una prova caldrà que el jugador hagi jugat un mínim de 4 camps diferents en la fase regular.

En aquesta competició s’enfrontaran els guanyadors dels tornejos disputats en les 2 categories de la Fase regular (proves “regular” i “major”).

El campió d’aquest Torneig (únic categoria indistinta) com a Premi se li entregarà una copa gravada com a campió del “Torneig de Campions” i jugarà gratuïtament les proves anomenades “Major” del any següent.


   

 

 

 

TAULES DE PUNTUACIÓ MATCHGOLF CUP

 

   

       

       

            

   

       
TORNEJOS REGULAR

1 Posició 500 punts

2 Posició 300 “

3 Posició 190 “

4 Posició 135 “

5 Posició 110 “

6 Posició 100 “

7 Posició 90 “

8 Posició 85 “

9 Posició 80 “

10 Posició 75 “

11 Posició 70 “

12 Posició 65 “

13 Posició 60 “

14 Posició 57 “

15 Posició 56 “

16 Posició 55 “

17 Posició 54 “

18 Posició 53 “

19 Posició 52 “

20 Posició 51 “


   

 

 


       

 
   

   
 

 

   


       

       

            

   

       
TORNEJOS MAJOR

1 Posició 600 punts

2 Posició 330 “

3 Posició 210 “

4 Posició 150 “

5 Posició 120 “

6 Posició 110 “

7 Posició 100 “

8 Posició 94 “

9 Posició 88 “

10 Posició 82 “

11 Posició 77 “

12 Posició 72 “

13 Posició 68 “

14 Posició 64 “

15 Posició 61 “

16 Posició 59 “

17 Posició 57 “

18 Posició 55 “

19 Posició 53 “

20 Posició 51 “


   

 

 


       

 
   

   
 

TAULES DE PUNTUACIÓ "FINAL MATCHGOLF CUP"   

       

Les taules de bonificacions en funció del lloc obtingut en la Fase Regular són les següents;


1 classificat : 10 cops bonificació


2 classificat :  8 cops      «


3 classificat :  7 cops       «


4 classificat :  6 cops       «


5 classificat :  5 cops       «


6-10 classif :   4 cops      «


11-15 classif:   3 cops     «


16 – 20 classif: 2 cops    «


21-25 classif: 1 cop       «


26-35 classif : EVEN

¿Teniu alguna pregunta? ¡Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres!

Contacta amb nosaltres arrowR